Rýchly kontakt
+421-56-668 05 01
deutschmann@deutschmann.sk

09 DM Rallye

Detaily trate DeutschMann® Rallye Trebišov

27.8.2017


Jednou z mnohých otázok, ktorú si kladú súťažiaci, ale aj diváci pri zaradení novej rally do kalendára SAMŠ, je otázka – aká bude trať súťaže? Dnes prinášame odpoveď pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o DeutschMann® Rallye Trebišov a chystajú sa jej zúčastniť či už ako súťažiaci alebo diváci.

Na úvod je potrebné povedať, že rýchlostné skúšky nebudú pre súťažné posádky úplne nové, pretože sa už čiastočne používali pri iných súťažiach, hlavne na Rally Košice. Mesto Trebišov a jeho blízke okolie sa nachádza na východoslovenskej nížine s rovnými štátnymi cestami a keďže v okolí Trebišova je minimum lesov, nie sú tam ani lesné cesty. Preto krásne, športovo veľmi náročne trate, ktoré organizátor zvolil pre DeutschMann® Rallye Trebišov, sa nachádzajú v Slanských vrchoch, ktoré ležia medzi Trebišovom a Košicami. Pozrime sa teda bližšie na  jednotlivé rýchlostné skúšky.

Rýchlostná skúška Milič 
Rýchlostná skúška je pre všetkých účastníkov súťaže zaradená do trate trikrát. Jej dĺžka je 12,10 km a celá sa uskutoční na účelovej lesnej ceste. Štart RS Milič bude nad obcou Kalša, približne 2 km pred odbočením k jazeru Izra. Po štarte vedie trať RS v miernom stúpaní s viacerými ťažkými zákrutami na uskákanom, menej kvalitnom asfalte, na ktorom tento týždeň organizátor zabezpečil vysprávkovanie dier až ku križovatke s odbočením k jazeru Izra. Tam je divácke miesto č. 1 s prístupom od jazera Izra a obce Byšta. V križovatke sa využije prirodzený retardér a ďalej trať pokračuje lesnou cestou na kvalitnom asfalte rýchlejším úsekom spestreným viacerými zákrutami „na srdce“. Po 3,0 km prichádza trať RS k diváckemu miestu č. 2 – odbočeniu do obce Nový Salaš. Ďalej trať RS pokračuje po vrstevnici sériami zákrut a roviniek na kvalitnom asfalte až do cieľa RS nad obcou Slanec. Pred cieľom je divácke miesto č. 3 s prístupom od cieľa RS.

Rýchlostná skúška Bogota
Rýchlostná skúška Bogota bude pre účastníkov DeutschMann® Rallye Trebišov určite veľkou výzvou. Absolvujú ju iba účastníci MSR a to trikrát. Jej obtiažnosť je daná jej dĺžkou 18,00 km a striedaním charakteru použitých ciest. V prípade slnečného počasia približne polovica RS smeruje na východ, čo znamená jazdu proti nízkemu slnku presvitajúcemu medzi stromami. Celá RS sa uskutoční na kvalitnom asfalte. Štart RS bude v strede obce Slančík na obecnej ceste. 300 m po štarte bude na posádky čakať spomaľovací retardér na autobusovej otočke – divácke miesto č. 4. s prístupom od štartu RS. Ďalej bude trať pokračovať 700 m na uskákanom asfalte s horizontami až po druhý spomaľovací retardér. Oba retardéry nemajú povahu klasických retardérov podliehajúcich podľa predpisov SAMŠ penalizácii, sú iba prehradením trate. Na 1,35 km od štartu odbočia posádky na Regetu, kde je divácke miesto č. 5 s prístupom od obce Ruskov po obecnej ceste. Od odbočenia na Regete ďalej celá RS pokračuje na účelovej lesnej ceste. Sériou viacerých zákrut sa posádky dostanú na métu 3,35 km od štartu RS a to na križovatku na veľkej lúke. Tam sa pre spomalenie využije cestná delta a posádky ďalej pokračujú po vrstevnici na kvalitnom asfalte smerom do obce Svinica. Tento úsek je charakterizovaný dlhšími rovinkami spestrenými záludnými horizontami a prudkými zákrutami. Celý tento úsek je zarastený na boku kroviskami a pre jazdcov bude vytvárať pocit jazdy v úzkom tuneli. Na 8,00 km trať RS odbočí doprava na novú cestu smerujúcu mierne do kopca – divácke miesto č. 6 s prístupom od obce Svinica. Tento úsek trate bol použitý pri zimnej Cassovia rally, je dlhý 4,55 km a je charakterizovanými dlhšími rovinkami v stúpaní s viacerými zákrutami a končí výjazdom na lúku, kde je divácke miesto č. 7 s prístupom od pamätníka Dargovských hrdinov. Následne trať RS odbočí doprava a v stálom stúpaní s množstvom ťažkých zákrut na mierne uskákanom asfalte pokračuje 5,20 km až do cieľa RS, ktorý je pri odbočení k radarovej stanici na vrchole kopca Bogota.

Pre úplnosť popisu trate je potrebné uviesť, že prístupová cesta k RS Milič a cesta po Stop RS Bogota je na účelových lesných cestách, ktoré majú šotolinový charakter. Organizátor to zohľadnil v stanovení časov pre prejazdy týmito úsekmi. Na základe striktných požiadaviek vlastníkov účelových lesných ciest budú v značnom rozsahu na RS použité „protikatovacie“ zábrany v podobe sady 3 zošrubovaných pneumatík.

Organizátor je presvedčený o tom, že zvolené trate rýchlostných skúšok sú zo športového pohľadu veľmi náročné a aj pre divákov poskytnú nezabudnuteľný zážitok.

Mapy celkovej trate súťaže a aj tratí rýchlostných skúšok sú zverejnené na webstránke súťaže http://trebisov.rallye.sk.

Peter Szczeczina, 27.08.2017
Auto klub Košice

 

zdroj: http://trebisov.rallye.sk/detaily-trate-deutschmannr-rallye-trebisovNájdete nás na Facebooku

Zatvoriť

Vyhľadajte si obchodníka vo vašom okolí

Zvoľte jazyk, v ktorom chcete komunikovať: