Rýchly kontakt
+421-56-668 05 01
deutschmann@deutschmann.sk

Slovník špeditéra

V logistike sú pojmy, ktoré sú zaužívané pri komunikácii s klientom i dopravcom a mnohokrát túto komunikáciu uľahčia. Najviac skloňované sú nasledovné pojmy:

Špeditér

slovnik img

Špeditér - osoba, ktorá za dohodnutú odmenu zaobstaráva prepravu zásielok vo svojom mene, ale na účet príkazcu, zasielateľa - klienta.


DOPRAVCA

slovnik img

DOPRAVCA - majiteľ vozidiel alebo osoba, ktorá zháňa tovar na vozidlá za účelom uskutočniť prepravu.


PREPRAVA

PREPRAVA - premiestňovanie nákladu dopravnými prostriedkami z bodu A do bodu B.


TRANSPORT

TRANSPORT - doprava, prevoz.


EXPRESKA

EXPRESKA - expresná, rýchla preprava, ktorá vyžaduje čo najrýchlejšie uskutočnenie, prepravu a dodanie. Často má nakládku a vykládku presne určenú na hodinu, teda je to termínovaná na/vykládka.


OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA - Je to potvrdenie prepravy a ceny; dohoda o preprave.


NAKLÁDKA

NAKLÁDKA - 1. miesto, kde sa tovar nakladá
2. nakladanie tovaru


VYKLÁDKA

VYKLÁDKA - 1. miesto, kde sa tovar vykladá
2. vykladanie tovaru (vyloženie).


DOKLÁDKA

DOKLÁDKA - je dokladanie tovaru do auta, ktoré už nejaký náklad má. Klient pri tomto type prepravy zvyčajne nechce platiť celé auto, len jeho časť.


ZBERKA

ZBERKA - je systém zbierania tovaru na rôznych miestach u rôznych klientov, ktoré sa potom vezú do jedného centrálneho skladu a odtiaľ zas na rôzne miesta.


LOŽNÝ METER, LOŽNÁ PLOCHA

LOŽNÝ METER, LOŽNÁ PLOCHA - je počet metrov, ktoré zaberá naložený tovar na vozidle pri štandardnej šírke vozidla 2,40 m. Ak má vozidlo menšiu šírku ako 2,40 m, je vždy nevyhnutné vedieť presný počet a rozmery paliet, ktoré sa majú naložiť. Stáva sa to najmä pri typoch vozidiel ako sú Avie, pretože tie staršie majú šírku iba 2,20 alebo 2,35 m.


NOSNOSŤ

NOSNOSŤ - je schopnosť zniesť isté zaťaženie, t.j. akú váhu je vozidlo schopné uniesť.


PALETY

PALETY - drevená podložka, plošina na premiestňovanie alebo uskladňovanie tovaru. Najviac využívame najmä 3 druhy paliet:
1. europaleta EWP (1,20 x 0,80)
2. industriepaleta (1,20 x 1,00)
3. IBCS (1,20 x 1,20)


ADR

ADR - skratka pre nebezpečný tovar. Ak sa vezie nebezpečný tovar ako napr. výbušniny, horľaviny, jedná sa o tovar, ktorý podlieha ADR vyhláške, ktorá je všade v Európe rovnaká. O tom, či tovar podlieha ADR vyhláške alebo nie, musí rozhodnúť odosielateľ a my to musíme mať vyznačené v objednávke, o aký druh ADR sa jedná. Úlohou obchodníka je len podať túto informáciu ďalej dopravcovi. Dopravca, ktorý má vyškolených šoférov a upravené svoje auto vrátane povinnej výbavy auta na transport nebezpečného tovaru, vie podľa triedy ADR určiť o aký a čím nebezpečný tovar sa jedná. ADR sa rozdeľuje na základných 9 tried.


NADROZMER

NADROZMER - je to transport, ktorý si vyžaduje špeciálne povolenia pre každý štát aj jedenkrát, niekedy je potrebný aj policajný sprievodNájdete nás na Facebooku

Zatvoriť

Vyhľadajte si obchodníka vo vašom okolí

Zvoľte jazyk, v ktorom chcete komunikovať: